OFERTA


Parkiet krajowy
Parkiet egzotyczny
Parkiet bambusowy
Parkiet warstwowy
Drewno w łazience
Tarasy
SchodySchody

Oprócz szerokiej oferty parkietów drewnianych, proponujemy również Naszym Klientom schody drewniane.

Schody jako ważny element wykończenia wnętrz mog± stanowić pojedyncz± dekorację, będ±c swojego rodzaju meblem lub też mog±, swoj± form± i kolorystyk±, nawi±zywać do pozostałej czę¶ci wnętrza.

Schody mog± mieć konstrukcję masywn±, podkre¶laj±c± wielko¶ć pomieszczeń oraz bardziej lub mniej emanować swoj± kolorystyk±.

Konstrukcje ażurowe schodów nie obci±żaj± wnętrza. S± lekkie w swoim wygl±dzie nawet przy montażu stopni na konstrukcji betonowej i zastosowaniu jasnych (malowanych, gresowych lub z jasnego drewna) podstopni. Wykonujemy również schody na konstrukcjach metlaowych, które obłożone s± drewnem.

Do każdego wnętrza oraz podłogi możemy dobrać odpowiedni± kolorystykę i model schodów. Doradzamy w zakresie rozwi±zań praktycznych oraz technicznych.